Senet Doldurmak

Senet Nasıl Doldurulur?

İki kişi arasında ödeme veya alacak olduğu şeyi göstermek amacıyla düzenlenen özel bir belgedir. Ticari veya bireysel olarak kullanılabilen bu önemli belge satılan bir mal ve hizmetin ödemesinin ileri bir tarihte ödeneceğini gösteren bir evraktır. Senet alan kişi karşı tarafta alacaklı olduğunu bu belge ile hukuki olarak belgelemiş sayılır. Bu alacaklılık durumu uluslararası geçerlilik sağlayan bir durumdur. Senet içeriğinde borçlu kişi ve alacaklı kişi arasında bir borç ilişkisi kurar. Senet içerisinde imzalar ve beyanlar öncelikli önem sahibidir. Senet doldurulurken borçlu ve alacaklı kişi olarak iki taraf yazılır.

  • Borçlu Kişi (Muhatap) : Senette yazan miktarı ödeyecek kişidir.
  • Alacaklı kişi (Lehtar) : Senette yazan miktarı alacak kişidir.

Senet doldururken dikkat edilmesi gereken ayrıntılar vardır.

  • Senette poliçe ve poliçe anlamına gelen kelimesi olması çok önemlidir.
  • Borç bedeli kadar miktarın ödeneceği,
  • Borçlu kişinin adı soyadı,
  • Borç ne kadar vade de ödeneceği,
  • Alacaklı kişinin belirtilmesi,
  • Senedin düzenlendiği tarih ve yerinin belirlenmesi,
  • Düzenleyenin imzası belirtilmesi gerekmektedir.

Senet doldurma işlemi

Senet doldurma işleminde ödeme günü senedin ne zaman ödeneceği ve ne zaman tahsil edileceğini gösteren tarihtir. Senedin ne kadar borca karşılık düzenlendiğini borç miktarı kısmında belirlenmektedir.  Borç miktarı hem rakam ile yazılmaktadır hem de el yazısı ile yazılmaktadır. Bunun amacı rakamsal bir karışıklık olmaması için el yazısı yöntemine başvurulmuştur. Aynı durum ödeme günü içinde geçerlidir. Ödeme günüde hem tarih olarak yazılırken hem de ay yazı ile yazılmaktadır.  Senette borcun kime ödeneceği yani alacaklı kişinin adı soyadı yazılmalıdır. Borçlu kişinin de adı soyadı senette yer almak zorundadır. Düzenleme tarihi senedin düzenlendiği tarih yazılır. Aynı zamanda senedin nerede düzenlendiği bilgisi de senet üzerinde belirtilmelidir. Böylelikle senedin ödeneceği gün ve düzenlendiği gün arasındaki vade de belli olur. Senedin düzenleme yeri senette yer almaz ise belge senet hükmünde sayılmaz. Senedin en önemli noktası olan imza senette olmaz ise senet geçersiz sayılmaktadır.

Senedin doldurulması sonrasında iki tarafında senedi kontrol etmesi gerekmektedir. Senet ödeme gününde tahsil edilemezse Alacaklı kişi tarafından hukuki yollara başvurulabilir.